Reference Print

INVESTITOR

PROJEKT IN OPIS

LETO

PROJEKTIRANJE  - NIZKE  GRADNJE

Mestna občina Ptuj

METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA

KRČ. PRI PTUJU –  IP, PGD, PZI, SRNČEV BREG  –  PGD, PZI

1998 - 2000

Občina Markovci

OBJEKT GOSP. JAVNE INFRASTRUKTURE

Obrtne cone NOVI JORK – I. faza, PGD, PZI

2001

Občina Trnovska vas

Fekalna kanalizacija - kanal A in E

2002

2003

ENERGETIKA Vranskod.o.o.

Objekt javne gospodarske infrastrukture v OS Brode in  POT čeplje, PGD,PZI

2003

Občina Markovci

OBJEKT GOSP. JAVNE INFRASTRUKTURE

Obrtne cone NOVI JORK – II. faza, PGD, PZI

2003

Občina Ormož

Občinska cesta do kmetije Magdič

2007

PROJEKTIRANJE  - VISOKE  GRADNJE – večji projekti

SŽ - Centralne delavnice Lj.  Proizvodnja Ptuj

REVIZIJSKI KANAL NA TIRU 13 (PGD,PZI)

Arh. + konstrukcija+ strojne inst. +elektroinstalacije

Globok in širok kanal s prometno obtežbo železniških vozil

2001

TALUM d.d.

Rekonstrukcija STROJNA (PGD, PZI), arh +kon+strojne

Celovita obnova vzdrževalno  – servisnega objekta 5000 m2

1989

TALUM d.d.

OBJEKT ZA TEKOČO SMOLO (PGD, PZI), Nova kovinska in tehnološka hala  900 m2

2000

TALUM d.d.

Rekonstrukcija SANITARNA (PGD, PZI)

Celovita obnova in modernizacija garderobno – sanit. dela, 1800 m2

2001

TALUM d.d.

ERLICH MEŠALEC  (PGD, PZI), temeljni blok naprave – konstr.

1989

TALUM d.d.

ELEKTROLIZA C2 - ČISTILNA NAPRAVA in manipulacija zdrobljenih elektrolitov, prireditev PZI načrtov in statična kontrola celotnega programa , zahtevna jeklena konstrukcija

2001

Pinus TKI Rače

Poslovni objekt RECIKLAŽA TOPIL (PGD), nov objekt kemične industrije, 800 m2 v dveh etažah

Arhitektura in konstrukcija, vodovod, okolje

2001

VITIVA d.o.o

Rače

PROIZVODNJA EKSTRAKTOV Markovci

Objekti, kanalizacija , okolje, nadzor

2002

Zaranšek Videm

Avtopralnica in poslovni prostori

2002

ALMONT d.o.o.

Hotel Radisson - Varšava, Mahler in drugi objekti - statika fasad, streh  in nadstreškov

2002

TALUM d.d.

Prizidek k Livarni 3 – kovinska konstrukcija

2002

KODRAN d.o.o.

Poslovni objekt – mehaničen delavnice in avtopralnica

2002

ENERGETIKA Vransko d.o.o.

Poslovni objekt in Kotlovnica na biomaso - PGD

2002

UZANCA Ptuj

Poslovni objekt - PGD

2002

TALUM d.d

Rušenje kotlarne in spremljajočih objektov

2003

Clivia  Juršinci

POSLOVNI objekt za vzgojo rož, Rastlinjak

2003

ALMONT d.o.o.

Več poslovnih objektov – statika alu - fasad

2003

ENERGETIKA Vransko d.o.o.

Objekt kotvlovnica na lesne sekance

2004

Hlev Pleteršek

Hlev za živino

2004

Njegač

Poslovni trgovski objekt

2004

Blažun

Poslovni objekt, Rogaška Slatina

2005

RAMAINOX

Poslovni objekt, Kidričevo

2005

ACTIO

Poslovno stanovanjski objekt, Središče od Dravi

2005

Sirc

Poslovni objekt - mesnica, Ptuj

2005

Vitiva d.d., Markovci

Proizvodnja Biodiesla

2005

Župnija Velika Nedelja

Poslovno stanovanjski objekt

2005

Pinus d.d., Rače

Proizvodnja Biodiesla

2005

Karneža d.o.o.

Večstanovanjski objekti v Gaju pri Pragerskem

2007

Strotrg d.o.o.

Večstanovanjski objekt, Hajdina

2007

Brumen

Vrstne hiše

2007

Gerečnik

Poslovno stanovanjski objekt Hajdina

2007

Puklavec

Poslovno stanovanjski objekt »pizzerija Klara«, Cirkovce

2007

Leskovar

Poslovno stanovanjski objekt

2008

Virago d.o.o.

Večstanovanjski objekt

2008

Tolič

Poslovni objekt

2008